Σ.Α.E.K. Αγίων Αναργύρων

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ (C++ , JAVA) (Ε)

Android Studio:
01. Εισαγωγή
02. Σημειώσεις

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Ε)

Unreal Development Kit (UDK)
01. Τι είναι το UDK
02. Brushes - CSG
03. Grid Size – Brush Order
04. Δάπεδο - Τοίχοι
05. Geometry Mode (GM)
06. Παράθυρα - Πόρτες
07. Κολώνες - Οροφή
08. Content Browser (CB) - Materials
09. Δημιουργία απλoύ material
10. Άνοιγμα και κλείσιμο πορτας
11. Δημιουργία ανελκυστήρα
12. Χιόνι
13. Εισαγωγή όπλων και οχημάτων
14. Κόμβοι μονοπατιών, σημεία έναρξης/άλματος, προσθήκη bots
15. Εργαλείο θραυσμάτων
16. Φακός
17. Σημεία ελέγχου
18. Τηλεμεταφορείς
19. Προβολή 3ου προσώπου
20. Αλλαγή κάμερας

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ IV - OPENGL (Ε)

Σημειώσεις:
01. Εισαγωγή στην OpenGL
02. Βασικές αρχές σχεδίασης
03. Είσοδος/Έξοδος – Διαχείριση γεγονότων - Αποκοπή στις δύο διαστάσεις

Παρουσιάσεις:
01. Εισαγωγή
02. Βασικές αρχές σχεδίασης (Α' μέρος)
03. Βασικές αρχές σχεδίασης (Β' μέρος)
04. Είσοδος/Έξοδος – Διαχείριση γεγονότων - Αποκοπή στις δύο διαστάσεις

Ασκήσεις:
01. Καράβι
02. Δέντρο
03. Αυτοκίνητο
04. Αεροπλάνο
05. Άλογο

Χρήσιμα:
Κώδικας σε C++/OpenGL που σχεδιάζει μία γραμμή
Εγκατάσταση της OpenGL και της FreeGLUT στο προγραμματιστικό περιβάλλον CodeBlocks
Εγκατάσταση της OpenGL και της FreeGLUT στο προγραμματιστικό περιβάλλον Dev-C++
Εγκατάσταση της OpenGL και της FreeGLUT στο προγραμματιστικό περιβάλλον Visual Studio Code
OpenGL Programming Guide
The OpenGL Utility Toolkit (GLUT) Programming Interface
ΤΕΠ - Απαντήσεις στις ερωτήσεις πιστοποίησης σχετικά με την OpenGL


E-mail: dimitris.matthes@gmail.com

Επιστροφή στην αρχική σελίδα