Δ.I.E.K. Αγίων Αναργύρων

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Ε)

Δημιουργία παιχνιδιού με πλατφόρμες στο Scratch
Γραφικά


First Person Shooter στο Unity
Υφές (Κιβώτιο, Πλακίδια, Τοίχοι)
Όπλο
Standard assets
Ήχος όπλου (αρχείο WAV)
Επιφωνήματα πόνου (αρχεία MP3)

Unreal Development Kit (UDK)
01. Τι είναι το UDK
02. Brushes - CSG
03. Grid Size – Brush Order
04. Δάπεδο - Τοίχοι
05. Geometry Mode (GM)
06. Παράθυρα - Πόρτες
07. Κολώνες - Οροφή
08. Content Browser (CB) - Materials
09. Δημιουργία Απλού Material
10. Άνοιγμα Πόρτας
11. Ανελκυστήρας

Σημειώσεις:
Unity Tutorial - Simply Easy Learning
Designing Games with Game Maker 8.0
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch

Χρήσιμα:
GameMaker 8.1
Scratch 3.0 for Windows
Paint.NET Portable

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ IV - OPENGL (Ε)

Παρουσιάσεις:
01. Εισαγωγή
02. Βασικές αρχές σχεδίασης (Α' μέρος)
03. Βασικές αρχές σχεδίασης (Β' μέρος)
04. Είσοδος/Έξοδος – Διαχείριση γεγονότων - Αποκοπή στις δύο διαστάσεις
05. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων

Ασκήσεις:
01. Καράβι
02. Δέντρο
03. Αυτοκίνητο
04. Αεροπλάνο
05. Ήλιος
06. Σκακιέρα

Παραδείγματα:
   Παιχνίδι PONG (κώδικας)

Χρήσιμα:
Κώδικας σε C++/OpenGL που σχεδιάζει μία γραμμή
Εγκατάσταση της OpenGL και της FreeGLUT στο προγραμματιστικό περιβάλλον CodeBlocks
Εγκατάσταση της OpenGL και της FreeGLUT στο προγραμματιστικό περιβάλλον Dev-C++
Εγκατάσταση της OpenGL και της FreeGLUT στο προγραμματιστικό περιβάλλον Visual Studio Code
OpenGL Programming Guide
The OpenGL Utility Toolkit (GLUT) Programming Interface


E-mail: dimitris.matthes@gmail.com
Επιστροφή στην αρχική σελίδα